Motie Larens Behoud en VVD over Brinkplan

MOTIE Larens Behoud en VVD Betreft: Inrichtingsschets Brink De gemeenteraad van Laren in openbare vergadering bijeen op 24 juni 2020; gelet op artikel 28 van het `Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Laren 2018’; Inleiding: De...