Water in Wadi’s is verdund rioolwater en ongezond.

Water in Wadi’s is verdund rioolwater en ongezond.

Tekst overgenomen uit: Water in de openbare ruimte heeft risico’s voor de gezondheid.Om bij hevige regen wateroverlast te voorkomen, leggen veel gemeenten wadi’s aan. Een wadi is een verdiept grasveld dat functioneert als infiltratievoorziening voor regenwater. Deze...