Vuilnisman, kan deze zak ook mee?

Vuilnisman, kan deze zak ook mee?

Overgenomen van de site van Larens Behoud 1 sept.- Loyaliteit en vertrouwen zijn een groot goed in de politiek.Op 24 juni van dit jaar toonde Larens Behoud zich een loyale coalitiepartner door in te stemmen met de door het college voorgestelde ontwerpschets voor de...
De Brink zou gaan stinken !!

De Brink zou gaan stinken !!

Overgenomen artikel van de Site Larens Behoud 1 sept.- Alle dorpscommotie rond de vermaledijde “24 juni Brink en wadi/bomenkap plannen” heeft positief uitgewerkt. Een compliment aan allen die zich hebben ingezet is op zijn plaats. Echt ook positief is dat het college...
Water in Wadi’s is verdund rioolwater en ongezond.

Water in Wadi’s is verdund rioolwater en ongezond.

Tekst overgenomen uit: Water in de openbare ruimte heeft risico’s voor de gezondheid.Om bij hevige regen wateroverlast te voorkomen, leggen veel gemeenten wadi’s aan. Een wadi is een verdiept grasveld dat functioneert als infiltratievoorziening voor regenwater. Deze...
Actie tegen geplande bomenkap Brink

Actie tegen geplande bomenkap Brink

De Gooi en Eemlander heeft gelukkig ook aandacht besteed aan de ludieke actie van Liberaal Laren om alle te kappen bomen op de Brink van rood/witte linten te voorzien om de burgers duidelijk te maken wat de coalitie van VVD en Larens Behoud van plan zijn met onze...

Motie Larens Behoud en VVD over Brinkplan

MOTIE Larens Behoud en VVD Betreft: Inrichtingsschets Brink De gemeenteraad van Laren in openbare vergadering bijeen op 24 juni 2020; gelet op artikel 28 van het `Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Laren 2018’; Inleiding: De...