Op 8 september 2020 presenteerden Carla Voorn samen met Julia Lommel de resultaten van de handtekeningen die zij hadden verzameld voor Albert Heijn, de Jumbo en op de Brink om het aangenomen voorstel van Larens Behoud en VVD voor de geplande kap van 41 bomen op de Brink terug te draaien. Hier de speech van Julia Lommel die zij die middag op de Brink hield.

DE SPEECH VAN JULIA LOMMEL

8 september 2020 – Julia Lommel heeft samen met Carla Voorn menig handtekening verzameld voor Albert Heijn, de Jumbo of op de Brink tegen de geplande bomenkap van 41 stuks op de Brink. Zij opende de protestbijeenkomst met een scherpe speech voor de ongeveer tachtig aanwezigen.

Welkom burgemeester, mevrouw en heren wethouders

 Fijn dat u hier wilde komen om de handtekeningen van onze bomenaktie in ontvangst te nemen. Maar laat ik u burgemeester eerst namens ons allen alsnog feliciteren met uw verjaardag .Dat u nog vele jaren in ons mooie dorp mag wonen en dat Laren onder uw leiding mooi mag blijven. 

We zijn in actie gekomen toen we lazen dat er gevaar bestond en dat bestaat helaas nog steeds dat de brink wordt beroofd van een groot aantal beeldbepalende bomen ten behoeve van een grootscheepse reconstructie van de brink.  

In de afgelopen jaren zijn kosten noch politieke moeite gespaard om die eiken en het aanzien van de brink te behouden. Behalve aantasting van het dorpsgezicht dus ook nog eens een enorme  kapitaalvernietiging. Het is wel geld van ons allemaal. 

Bij het inzamelen van de handtekeningen, was niet alleen ’n leerzame maar ook ’n hele leuke ervaring.Wij hebben met heel veel inwoners leuke en goede gesprekken gevoerd, veel uitgelegd over ’t plan. Wat ons heel erg geschokt heeft is de negativiteit en het wantrouwen jegens de gemeente.Het is niet leuk voor U dit te moeten aanhoren maar wij vinden dat we dit niet mogen negeren. 

Het lijkt me het beste ze u voor te lezen en na afloop krijgt u de lijst met ideeën mee, wellicht handig bij volgende raadsvergaderingen en verdere ontwikkelingen van het brinkplan. Ik zou hier willen zeggen: ‘don’t shoot the messenger!’ Ik verwoord slechts wat wij hebben gehoord van de burgers. 

Op de vraag die we stelden ‘waarom bent u niet naar de inspraak avonden geweest‘ was het antwoord: dat heeft geen zin, ze doen toch wat ze willen, hun plannen liggen al lang vast. Ik ga me daar niet in mengen in die slangenkuil. Dat politieke spel doe ik niet aan mee, ze draaien de boel toch zoals ze zelf willen.  Over de politieke partijen: van de VVD kun je zoiets verwachten dat weten we wel maar dat LB vòòr heeft gestemd is toch ongelooflijk, dit is geen LB maar Larens Afbraak partij. Dat krijg je als je kiezersbedrog pleegt, LL was de 2e grootste partij maar daar wilde LB niet mee in zee, nou je ziet wat daar van komt. 

Over de bomenkap: zijn ze nou helemaal be…., ze hebben geen respect voor de natuur en het milieu, in deze tijd moet je ze aanplanten niet omhalen. Kijk eens in het Larens journaal hoeveel bomen er iedere maand mogen worden gekapt. Schande, we hebben de zuurstof nodig. 

Wat is een brink zonder bomen? Een stadspark, zeker als het nog verhard wordt ook, doen ze alleen voor meer commerciële activiteiten. Ik ben speciaal in Laren komen wonen voor het groen en de brink. Ik ben bang dat als de gemeente zoveel geld uitgeeft aan zo’n heilloos plan we failliet verklaard worden en dan komen we onder curatele of moeten we bij Huizen of Hilversum. We hebben toch zoveel geld niet. 

En al die projectontwikkelaars hebben al tonnen gekost  U zult begrijpen dat we geschokt waren door zoveel wantrouwen,maar na de laatste artikelen in de G en E is dat wantrouwen misschien wel terecht! En is alles al bekokstoofd.  Tot zover de mening van de Laarders. 

Gelukkig waren er ook positieve dingen, er zijn veel ideeën geopperd waarvan ik er hier ’n paar zal noemen: Maak “n afvoer van de koeswaard naar de gooiergracht met een brandweerpomp die verplaatst 10.000 liter water per minuut.  Maak de bodem onder de koeswaarde regelbaar, zodat het water eronder weg kan zakken maar dat hij niet helemaal leegloopt. Pak het probleem aan waar het ligt nl bij college de brink. Bij hevige regenval pompen zij het water in het riool zodat de rest van laren zijn water niet kwijt kan 

Praat met Hilversum, zij storten op onze gooiergracht en daardoor moeten onze kleppen dicht. Maak een wadi halverwege het Laarderhoogt en één tegenover Kerkhof op de Naarderstraat. Sluit bij hevige regen het dorp af voor auto’s want die maken het alleen maar erger. Tot zover de burger ideeën. 

Het gebrek aan vertrouwen in de gemeenteraad dat ons zo schokte leek door het uitstellen van de bomenkap weer enigszins hersteld, maar door het èèn tweetje van mevrouw Rutgers en de voorzitter van de VVD en het daarop volgende geruzie van LB en VVD is dit weer volkomen teniet gedaan. Het soort achterkamertjes politiek dat wij vermoedden en dus echt blijkt te worden bedreven maakt het er in Laren niet leuker op.  

Het zou het gemeentebestuur sieren wat transparanter te zijn omtrent plannen en ideeën en zijn burgers serieus te nemen. Wellicht is het een idee bij belangrijke zaken een enquête te houden, wij hebben gemerkt dat er in Laren heel veel mensen rondlopen met leuke en haalbare ideeën die je gratis kunt krijgen zodat de dure bureau`s niet ingeschakeld hoeven te worden. 

Wij wensen u veel succes en wijsheid toe.   

Julia Lommel.

https://bol-an.nl/de-speech-van-julia-lommel/

Foto: Peter van Rietschoten

Share This