Kleinschalig onderzoek ‘Volksgezondheid en water in het stedelijk gebied’ (STOWA):
Wadi’s zijn niet zonder risico’s voor de volksgezondheid.

Paragraaf 7.4 Conclusie en aanbevelingen:
Uit deze gezondheidsrisicoanalyse blijkt dat er risico op maag- en darmklachten aanwezig is bij het huidige gebruik (of de aanwezigheid) van stedelijk water. Voor de onderzochte locaties is dit risico vooral aanwezig bij wadi’s/infiltratievelden en op plaatsen waar gespeeld wordt met water. 

Voor geïnteresseerde hier het hele rapport. https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202000-2010/Publicaties%202005-2009/STOWA%202009-25.pdf

Share This