Overgenomen van de site van Larens Behoud

1 sept.- Loyaliteit en vertrouwen zijn een groot goed in de politiek.Op 24 juni van dit jaar toonde Larens Behoud zich een loyale coalitiepartner door in te stemmen met de door het college voorgestelde ontwerpschets voor de Brink.
Zo gaat dat in coalities. Geven en nemen.

Het besluit schudde het dorp wakker uit een al even durende Corona-slaap. Want de uitvoering van het plan, zoals de ontwerpschets duidelijk maakte, zou meer dan grote gevolgen hebben voor het uiterlijk van het stukje erfgoed. Bomen. In tegenstelling tot stenen, waarin de politiek en het dorp ook wel eens een scheve schaats rijden, spreken bomen tot de verbeelding.

Het dorp kwam in actie. Met succes . . .

De slechte beeldvorming en het protest maakte dat het college in zekere zin het boetekleed aantrok en het plan in de koelkast plaatste met de belofte de burgers meer bij de besluitvorming te betrekken. Goed bestuur. Maar deze tegemoetkoming werd deze week door de VVD met gestrekt been onderuit gehaald. De fractie kwam met een nieuw plan (een ondergrondse bak om water op te vangen) en dat zou iets minder bomenkap opleveren.

Op NH nieuws mocht fractievoorzitter Johan de Bondt het plan toelichten.Een staaltje machtspolitiek waar Machiavelli nog kippenvel van zou krijgen.De coalitiepartner LB was door het raadsbesluit bijna uitgerookt en nu werd ook nog eens het idee, het voortschrijdend inzicht van het college, bij het afval gezet.

Arrogantie ten top.Het zet verhoudingen op scherp, het dorp snapt er niks meer van en het vertrouwen tussen coalitiepartijen krijgt een flinke deuk. Fractievoorzitter Johan de Bondt is meer dan ervaren en sprak op NH nieuws openlijk over de lobby voor zijn plan en de positieve reacties, die hij al ontvangen had.
Zo doen ervaren politici dat.

Maar de praktijk kan nooit anders zijn dan dat Liberaal Laren en Larens Behoud het voorstel buiten de deur zetten met de boodschap:‘Vuilnisman, kan deze zak ook mee!’

Noot Jacqueline Timmerman: ‘en nu maar hopen dat de GAD snel langskomt . . . ‘

Share This