Tekst overgenomen uit: Water in de openbare ruimte heeft risico’s voor de gezondheid.

Om bij hevige regen wateroverlast te voorkomen, leggen veel gemeenten wadi’s aan. Een wadi is een verdiept grasveld dat functioneert als infiltratievoorziening voor regenwater. Deze wadi’s kunnen gevuld worden via de ondergrondse hemelwaterafvoer (hwa) of met bovengronds afstromend regenwater. Net als water op straat kan het water van wadi’s verontreinigd zijn door honden- en vogelpoep en in geval van vulling vanuit het hwa-stelsel met menselijke ontlasting wat door foutieve aansluitingen in het hwa-stelsel terechtkomt. Onderzoek is uitgevoerd om vervuiling van water in wadi’s vast te stellen.

Tijdens het onderzoek zijn monsters genomen van water-op-straatsituaties waar minimaal 100 m2 van de straat onder water stond of van gevulde wadi’s. Tijdens de monstername is de oorsprong van het water achterhaald, namelijk:
• gemengde riolering;
• gescheiden riolering (hwa-stelsel);
• afstromend regenwater (op locaties waar geen riolering aanwezig was).De resultaten leiden tot de volgende conclusies:

De aanwezigheid van E. coli en intestinale enterococcen in alle watermonsters toont aan dat water op straat en in wadi’s altijd verontreinigd is met ontlasting. Norovirus en enterovirus zijn ziekteverwekkers die alléén voorkomen in de ontlastingvan mensen en niet van dieren. In totaal waren 8 watermonsters verontreinigd met menselijke ontlasting (7 van de 8 watermonsters vanuit gemengde riolering, 1 van de 6 watermonsters vanuit gescheiden riolering. Dit laatste geeft aan dat er waarschijnlijk een foutaansluiting was op het hwa-stelsel.)

In alle watermonsters vanuit gemengde riolering waren ziekteverwekkers aanwezig. In 7 van de 8 watermonsters afkomstig uit gescheiden riolering waren ziekte-verwekkers aanwezig. In 3 van de 6 watermonsters van water op straat afkomstig van afstromend regenwater zijn Campylobacter en Legionella aangetroffen.
Watermonsters afkomstig uit gemengde riolering bevat meer ziekteverwekkers (in aantal monsters en concentraties) dan water op straat uit een gescheiden riolering. Water op straat afkomstig van afstromend regenwater is het minst verontreinigd met ziekteverwekkers.

  • De resultaten leiden tot de volgende conclusies:
  • De aanwezigheid van E. coli en intestinale enterococcen in alle watermonsters toont aan datwater op straat en in wadi’s altijd verontreinigd is met ontlasting.
  • Norovirus en enterovirus zijn ziekteverwekkers die alléén voorkomen in de ontlastingvan mensen en niet van dieren. In totaal waren 8 watermonsters verontreinigd met menselijke ontlasting (7 van de 8 watermonsters vanuit gemengde riolering, 1 van de 6 watermonsters vanuit gescheiden riolering. Dit laatste geeft aan dat er waarschijnlijk een foutaansluiting was op het hwa-stelsel.)
  • In alle watermonsters vanuit gemengde riolering waren ziekteverwekkers aanwezig.
  • In 7 van de 8 watermonsters afkomstig uit gescheiden riolering waren ziekteverwekkersaanwezig.
  • In 3 van de 6 watermonsters van water op straat afkomstig van afstromend regenwaterzijn Campylobacter en Legionella aangetroffen, de andere ziekteverwekkers zijn niet aangetroffen.
  • Watermonsters afkomstig uit gemengde riolering bevat meer ziekteverwekkers (in aantalmonsters en concentraties) dan water op straat uit een gescheiden riolering. Water op straat afkomstig van afstromend regenwater is het minst verontreinigd met ziekteverwekkers.

Het promotieonderzoek van Heleen de Man bij de Universiteit Utrecht heeft duidelijk gemaakt dat water in de openbare ruimte gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Water in 30 bedriegertjes, fonteinen, op straat en in wadi’s blijkt regelmatig verontreinigd te zijn door ziekteverwekkers die van nature in het water zitten of afkomstig zijn uit vogel- en hondenpoep en soms uit de riolering.

De resultaten nopen ook tot meer bewustwording van de gezondheidsrisico’s van water op straat en in wadi’s. Informeer mensen dat het water dat na hevige regen enige tijd in de openbare ruimte aanwezig is (zoals water op straat en in wadi’s), verontreinigd is. De kwaliteit van dit water is vergelijklijkbaar met verdund rioolwater. Daarom moeten mensen contact met dit water zo veel mogelijk vermijden. Daarnaast kunt u er met inrichtingsmaatregelen voor zorgen dat dit water zo min mogelijk verontreinigd is. Houd daarom regenwater gescheiden van het afvalwater door het regenwater bovengronds af te voeren naar infiltratievoorzieningen of oppervlaktewater. Dit belast de riolering minder en voorkomt dat verdund rioolwater de straat op stroomt. Ook moet het water in wadi’s zo snel mogelijk in de bodem zakken, zodat kinderen niet uitgenodigd worden om in het water te spelen. Speeltoestellen worden het beste buiten de wadi geplaatst.

Foto: Wadi in de gemeente Helden NL: https://www.helden.nl
Bron: https://www.joostdevree.nl/shtmls/wadi.shtml

Share This