Het ‘verplicht afkoppelen’ neemt zo langzamerhand bizarre vormen aan . . .
 (Larens Journaal Januari 2018)

Een regenbui zette ons centrum en delen van het dorp waar al jaren sprake is van achterstallig rioolonderhoud, onder water. In plaats van actief achterstanden van en gebreken aan het riool aan te pakken, legde de VVD-wethouder in 2016 met verplicht afkoppelen van regenwater, de kosten bij de inwoners neer.

Wij hebben ons hier altijd tegen verzet: de gemeente heeft de zorgplicht voor goede afwatering! Het probleem van de kom van Laren dient in de kom te worden opgelost; goede afvoer op het laagste punt naar de Gooiergracht. Afkoppelen lost dit probleem niet op; maar jaagt inwoners wel op hoge kosten.Maar de wethouder zoekt de oplossing in het ‘doorzagen van regenpijpen’ in de hoger gelegen gebieden. Dit werd de start van de Larense Watergate-affaire, want dat is wel heel erg simpel gedacht!!

Na heftige inwoners-protesten, na confrontatie met echte kosten tot boven de €10.000, is de verordening bevroren. Maar in december dook het ineens weer op, verscholen in het rioleringsplan. De wethouder was tot het inzicht gekomen dat: “wateroverlast en riolering met elkaar te maken hebben” (duhuh).

Er blijkt weinig veranderd. Alleen de gemeente ‘zaagt nu je regenpijp door’ en de rioolheffing wordt stevig verhoogd. Wil men het echter goed doen, dan draai je ook nog voor deze kosten op; de verplichting blijft.

Tijdens een afgeladen commissievergadering in december 2017 met vele boze insprekers, kon de wethouder, zonder presentatie van een communicatiedeskundige, geen antwoord geven op de vragen van de insprekers, waarna dit agendapunt naar 23 januari is verschoven.

Echter, tot onze verbazing dient de VVD een week later in de gemeenteraad een politieke motie in, dit onderwerp ‘over de verkiezingen te tillen’. Met steun van D’66, PvdA en 3 leden van Larens Behoud is deze VVD-motie aangenomen. Hiermee de afspraken met de publieke tribune tijdens de commissievergadering volledig negerend. Hoopt de wethouder in een nieuw college zonder verkiezingsdruk zijn onzinnige plan te kunnen voortzetten?

Ik wens u allen veel wijsheid voor de verkiezingen van 21 maart en de komende 4 jaar staat Liberaal Laren weer graag voor u klaar.

Jacqueline Timmerman. 

Share This